Podpora

“Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do vidieckych oblastí”

 

PROGRAM PRV 2014 -2020

 

Modernizácia výrobných a prevádzkových priestorov a rozšírenie výrobného sortimentu

 

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti.

 

Parciálne ciele:

  • modernizácia výrobných hál
  • modernizácia chladiarenských priestorov
  • modernizácia distribučných a sociálnych priestorov
  • nákup technológie a zavedenie nových výrobkov na trh

 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka