Oznámenia

Informujeme, že spoločnosť NiKA, s.r.o. so sídlom Nová 134 , 017 01 Považská Bystrica, vyhlasuje Výzvu na predloženie cenových ponúk k zákazke, ktorej predmetom je dodanie tovarov s názvom: „Obstaranie laboratórnej technológie“.

Lehota na predkladanie ponúk: 5. 3. 2018 do 9:00 h.

Kontaktná osoba: R. Pazderka, tel. č. +421 918 886 423.

O súťažné podklady je možné požiadať:

písomne na adrese: ANYTIME s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava
mailom: info@anytimesro.sk.

Stiahnuť v PDF: Výzva na predkladanie ponúk